Przepisy - kredyt-studencki

Kredyt studencki

pozyczki-kredyty.org


Kredyt studencki jest najlepiej opłacalnym kredytem na polskim rynku zwłaszcza dla studentów. Dzieje się tak dlatego, że przy tym kredycie są naliczane dużo mniejsze odsetki niż w przypadku innych kredytów bankowych.

Student może skorzystać z takiego kredytu już na początku studiów i pobierać go dopóki studiuje.

Kwota kredytu miesięcznego 600 zł, ale może być pomniejszona o kilka złotych w zależności od prowizji. Należy zaznaczyć, że jest on przelewany w transzach przez 10 miesięcy na konto klienta.

Zdarza się, że student ubiegający się o kredyt może go nie dostać na przykład z powodu zbyt wysokich dochodów w rodzinie.

W celu ubiegania się o kredyt studencki należy złożyć odpowiednie dokumenty do banku najpóźniej do końca października danego roku.

Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów, bo dopiero wtedy zaczynają być liczone odsetki.

Jest ona regulowana comiesięcznymi ratami, których liczba jest dwukrotnie większa niż liczba transz, czyli na przykład biorąc 600 zł przez 50 miesięcy , oddajemy niewiele ponad 300 zł przez 100 miesięcy.

Kredyt jest bardzo opłacalny dlatego warto się nim zainteresować, nawet jeżeli nie potrzebujemy go na studia, to w przyszłości możemy go spożytkować na inny korzystniejszy cel.

Ubiegać się o kredyt może każdy, niezależnie czy studiuje dziennie czy zaocznie, jednak nie każdy go dostanie. Uzależnione to jest od wysokości dochodów w rodzinie, odległości od uczelni i wielu innych.

Jeżeli kredyt zostanie przyznany, kredytobiorca, czyli student musi załatwić sobie żyrantów. W przypadku niskich dochodów w rodzinie, drugim poręczycielem może być bank Gospodarstwa Krajowego.

 


Lista tematów: